ด้วยในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ทาง บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง ได้มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียน วัดมงคลพุการาม (หกเจริญอุปถัมภ์) ในวันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2567 พร้อมทั้งได้เลี้ยงอาหาร ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียน ที่ได้มาร่วมงานวันเด็ก ประจำปี 2567